Vrátenie tovaru

1. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká potvrdením objednávky a vystavením daňového dokladu – faktúry.

2. Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy za podmienok upravených zákonom č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji do 14 pracovných dní od jeho prevzatia. Tovar vrátený bez udania dôvodu zákazníkov prosíme vrátiť s originálnym obalom a s kompletným príslušenstvom. Ak tovar obsahuje spotrebný materiál, tento nemôže byť rozbalený. V prípade nekompletného, poškodeného alebo opotrebovaného tovaru bude tovar vrátený späť kupujúcemu a to na náklady kupujúceho.

3. Náklady na vrátenie tovaru znáša zákazník.

4. Právo odstúpiť od zmluvy sa nevzťahuje na kúpne zmluvy, ktorých predmetom je predaj zvukových alebo obrazových záznamov alebo počítačových programov, ktoré spotrebiteľ rozbalil a tiež tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

5. V prípade platného a účinného odstúpenia od zmluvy je dodávateľ povinný vrátiť zákazníkovi cenu zaplatenú za tovar najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.

6. Zákazník si svoje právo na odstúpenie od zmluvy môže uplatniť do 14 dní odo dňa doručenia tovaru, písomne, elektronickou poštou na adrese info@musicexpress.sk alebo osobne v sídle dodávateľa.

7. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý alebo poškodený, prípadne je jeho hodnota znížená v dôsledku takého zaobchádzania, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu.

 

Zabezpečenie tovaru pred odoslaním

Prosíme Vás, aby ste sa snažili zabezpečit tovar pred poškodením a znečistením (napr. použitím vhodnej výplne).

Tovar nám prosím podľa možnosti, pošlite späť v originálnom balení s kompletným príslušenstvom a so všetkými súčasťami balenia. Tovar vždy demontujte, pokiaľ to jeho charakter vyžaduje.

Na zaslanie tovaru späť prípadne použite ochranný transportný obal.  Ak už nevlastníte originálny obal, zaistite prosím použitím vhodného balenia dostatočnú ochranu tovaru pred poškodením pri preprave a vyhnite sa tak uplatneniu nášho nároku na náhradu škody spôsobenej nedostatočným balením. V prípade, že k nám tovar doručujete individuálne, nesiete zodpovednosť za stav, v akom k nám tento tovar dorazí (vrátane prípadného poškodenia spôsobeného pri preprave) a prípadný nárok na náhradu škody si musíte voči prepravcovi uplatniť individuálne.

 

Adresa pre zasielanie reklamácií alebo vrátenie tovaru:
MusicExpress
OD Slimák (na prízemí)
Hálkova 1
83103 Bratislava